مشخصات فردی
نام:احمد سعادت
ایمیل:
درباره من:هر آنچه درباره امام دوازدهم، امام زمان موعودمان بايد بدانيم. اميدوارم خداوند توفيق همراهي با امام عصرمان را به همه ما عطا كند.